Монографије

Милан Радуловић
Српски културни образац и српска књижевност
Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет Свети Василије Острошки; 2015

Александра Манчић
Ђордано Бруно и комуникација. Превођење идеја
Београд : Службени гласник; 2015

Игор Перишић
Критика и метакритика. Прилози за теорију и историју српске књижевне критике
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2014

Јана Алексић
Жудња за лепотом и савршенством. Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2014

Igor Perišić
Utopija smeha : Vidovi komike i smeha u romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Uliks Džejmsa Džojsa i Zlatno runo Borislava Pekića
Beograd : Službeni glasnik; 2013

Александра Манчић
Ствари које нас превазилазе : увод у превођење идеја
Београд : Службени гласник; 2013

Јана Алексић
Опседнута прича : Поетика романа Горана Петровића
Београд : Службени гласник; 2013

Милан Радуловић
Самосвест форме. Нацрт за теорију персоналистичке књижевне критике
Београд : Институт за књижевност и уметност : Источно Сарајево : Православни богословски факултет; 2012

Marija Grujić
Reading the Entertainment and Community Spirit
Beograd : Institut za književnost i umetnost; 2012

Милица Мустур
Поетика самилости Венедикта Јерофејева
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2012

Петар Пијановић
Модерна традиција
Београд : Службени гласник; 2012

Кристијан Олах
Књига-Бог. (Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2012

Петар Пијановић
Српски културни круг 1900–1918.
Београд : Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет; 2012

Милан Радуловић
Културна идеологија Исидоре Секулић
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2011

Милена Илишевић
Жанровска преплитања
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2011

Aleksandra Mančić
Prstom anđela po snegu : ogledi iz mistike
Beograd : Službeni glasnik; 2010

Игор Перишић
Увод у теорије смеха: Кратак преглед теорија смеха од Платона до Пропа
Београд : Службени гласник; 2010

Милан Радуловић
Књижевност и философија : филозофски списи Борислава Пекића
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2010

Igor Perišić
Uvod u teorije smeha : Kratak pregled teorija smeha od Platona do Propa
Beograd: Službeni glasnik; 2010

Александра Манчић
Превод и критика
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2010

Милена Стојановић
Увод у теорију жанрова
Београд : Институт за књижевност и уметност : Панчево : Мали Немо; 2009

Гојко Тешић
Српска књижевна авангарда (1902–1934) : Књижевноисторијски контекст
Београд : Институт за књижевност и уметност : Службени гласник; 2009

Aleksandra Mančić
Моје тело није обмана маште : Сервантесове вештице
Beograd : Službeni glasnik; 2009

Милан Радуловић
Видови српске књижевне критике (друго, допуњено издање)
Београд : Институт за књижевност и уметност : Фоча : Православни богословски факултет; 2008

Милан Радуловић
Књижевност и теологија
Београд : Институт за књижевност и уметност : Источно Сарајево : Православни богословски факултет; 2008

Марија Грујић
Бахтин и феминистичка књижевна анализа
Београд : Задужбина Андрејевић; 2007

Милан Радуловић
Раскршћа српског модернизма (друго, допуњено издање)
Београд : Институт за књижевност и уметност : Фоча : Православни богословски факултет; 2007

Станиша Тутњевић
Поетичка и поетолошка истраживања
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2007

Милан Радуловић
Роман Добрице Ћосића (друго, допуњено издање)
Београд : Институт за књижевност и уметност : Фоча : Православни богословски факултет; 2007

Igor Perišić
Гола прича : Аутопоетика и историја у Гробници за Бориса Давидовича Данила Киша, Новом Јерусалиму Борислава Пекића и Фами о бициклистима Светислава Басаре
Плато, Институт за књижевност и уметност; 2007

Novica Milić
Šta je teorija
Beograd : Institut za književnost i umetnostumetnost : Čigoja štampa; 2006

Тематско-проблемски зборници радова

Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина
ур. Ђорђе Нешић, Јана Алексић
КНЦ Милутин Миланковић : Институт за књижевност и уметност; 2018

Српски културни образац у светлу српске књижевне критике
ур. Милан Радуловић
Институт за књижевност и уметност; 2015

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност
ур. Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић
Институт за књижевност и уметност; 2014

Српска књижевна критика друге половине XX века. Типолошка проучавања
ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2013

Српска књижевна критика и културна политика у другој половини XX века. Тематско-проблемски зборник радова
ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2013

Историја и теорија српске књижевне критике
ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2009

Поетика Борислава Пекића. Преплитање жанрова
ур. Петар Пијановић и Александар Јерков
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2009

Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope
ур. Tatjana Rosić
Beograd : Institut za književnost i umetnost; 2008

Теорија – Естетика – Поетика. Зборник радова у част проф. Милослава Шутића
ур. Гојко Тешић
Београд : Институт за књижевност и уметност; 2008