Поетика Борислава Пекића. Преплитање жанрова

Петар Пијановић и Александар Јерков

Поетика Борислава Пекића. Преплитање жанрова

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност;
2009

Ознаке:

ISBN 978-86-519-0300-0 (СГ)
ISBN 978-86-7095-155-6 (ИКУ)
COBISS.SR-ID 170388492


Сажетак:

Зборник Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова настао је као резултат истоименог научног скупа који је одржан у Београду 19. и 20. новембра 2008. године. Овај међународни научни скуп, посвећен поетици и жанровским аспектима Пекићевог дела, припремељен је у оквиру пројекта „Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурсивне праксе књижевнотеоријских проучавањаˮ који се реализује у Институту за књижевност и уметност из Београда. Намера предлагача теме и организатора била је да се у средиште интересовања овога скупа постави обиман и сложен, значењем слојевит – полиграфски рукопис Борислава Пекића, али и теоријска, пре свега жанровска питања која покреће живо и отворено дело великог српског писца.

Научни скуп „Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова“ окупио је проучаваоце и тумаче Пекићевог дела из наше земље и иностранства (Немачка, Русија, Француска, Енглеска, Пољска, Украјина, Италија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија). Осим текстова прочитаних на отварању скупа, током дводневног трајања на скупу је поднето четрдесет и једно саопштење.

Зборник са тим радовима објављен је 2009. године у суиздању Института за књижевност и уметност и Службеног гласника из Београда. Издање овога зборника, са укуппно 536 страна у Б5 формату, помогли су Министарство за науку и технолошки развој и Министарство културе Републике Србие. Зборник су уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, а као уредник библиотеке „Књижевне наукеˮ у колекцији Наслеђе Службеног гласника зборник уреднички потписује и Гојко Тешић.

Кључне речи: