Српска књижевна авангарда (1902–1934) : Књижевноисторијски контекст

Гојко Тешић

Српска књижевна авангарда (1902–1934) : Књижевноисторијски контекст

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност : Службени гласник;
2009

Ознаке:


Сажетак:

Кључне речи: