Културна идеологија Исидоре Секулић

Милан Радуловић

Културна идеологија Исидоре Секулић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност;
2011

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-174-7
COBISS.SR-ID 184629772


Сажетак:

Милан Радуловић у свом разматрању поетике, естетике и идеологије Исидоре Секулић истиче ону страну њеног стваралаштва и делатности која се може означити као ”културни национализам и духовни патриотизам”. У тексту се описују особености духовне синтезе Секулићеве које су омогућиле да општи са духовним суштином српске културе и књижевности и унапређује је у условима модерног доба.

Књига, настала као део истраживања пројекта ”Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика”, на 199 страна обухвата четири основне тематске целине, списак литературе и именски регистар.

Кључне речи: