Моје тело није обмана маште : Сервантесове вештице

Aleksandra Mančić

Моје тело није обмана маште : Сервантесове вештице

Издавач:

Beograd : Službeni glasnik;
2009

Ознаке:

ISBN 978-86-7549-979-4
Предметне одреднице Сервантес Сааведра - Мигел де (1547-1616 - Књижевна рецепција – Србија) - Књижевно превођење
UDK 821.134.2.09 : 821.163.41.09 81'255.4 821.163.41-4


Сажетак:

Моје тело није обмана маште. Сервантесове вештице увод је у различите типове читања Сервантесовог дела у српској култури, иначе тешког у више смислова. Аутор се са традуктолошког становишта бави проблемом превођења класичних дела у српску књижевност, и проблемом ревалоризовања одређених вредности у српској књижевности. Наслов студије (Моје тело није обмана маште) у ствари је цитат преузет из Сервантесовог романа, а поднаслов (Сервантесове вештице) поиграва на линији између вишезначности Сервантесових ликова и многострукости значења која се приписују појму „вештицаˮ, у Сервантесовом делу и изван њега. У књизи се поставља питање превредновања прихваћених представа које имамо о Сервантесовом делу уопште, пре свега, али не и једино са становишта српске књижевности и културе у XXI веку. У напору да „реполитизујеˮ Сервантеса у свом времену и простору, аутор преиспитује текстуална и стварна места и тела која Сервантес посећује у свом делу, повезујући их с његовим ремек-делом, Дон Кихотом од Манче и његовим Примерним новелама. У књизи се истражује место и тело које у Сервантесовој поетици и идеологији заузимају дела других аутора, као и питање књижевних и културних образаца који владају у српској књижевности и њиховог обликовања и мењања под утицајем преводне књижевности.

Кључне речи:

Мигел де Сервантес, књижевно превођење, књижевни преводилац, херменеутика, књижевни канон, културни модели, интеркултурно означавање