Reading the Entertainment and Community Spirit

Marija Grujić

Reading the Entertainment and Community Spirit

Издавач:

Beograd : Institut za književnost i umetnost;
2012

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-177-8
COBISS.SR-ID 191999756


Сажетак:

U naletu ubrzanog razvoja medijske kulture, razni vidovi popularne kulture mogu biti analizirani kao sistemi znakova, nastali u određenom kulturnoistorijskom procesu, i upoređivani s drugim sistemima kulturnih tvorevina. Ova knjiga predstavlja uvod u raspravu o mogućnostima analize takvih kulturnih konstrukata pomoću teorijske aparature književnih teorija.

Кључне речи: