Ђордано Бруно и комуникација. Превођење идеја

Александра Манчић

Ђордано Бруно и комуникација. Превођење идеја

Издавач:

Београд : Службени гласник;
2015

Ознаке:

ISBN 978-86-519-1941-4
Предметне одреднице: Бруно, Ђордано (1548-1600 - Утицај) - Филозофија - Језик - Филм - Књижевност
УДК 14 Бруно Ђ. 130.2 791.01 82.0

Кратак опис

Ђордано Бруно и комуникација. Превођење идеја својеврстан је приступ савременој теорији первођења, која превођење схвата као основу конституисања сваке националне културе и основу интернационалне комуникације. Настављајући проучавање области коју је ауторка артикулисала као превођења идеја, у овој књизи полази, као од кључних, од Брунових речи да је читава наука с превођењем доживела процват. Oне покрећу ауторкина размишљања о сложеним односима између мишљења и превођења, и представљају увод у теоријско и поетичко читање Ђордана Бруна.


Сажетак:

Ауторка сматра да идеје као дискурси настају на основу већ раније оформљених дискурса, који путују од контекста до контекста и стално су подложни прерађивању/мењању, односно превођењу као премештању између специфичних историјских и географских локација. Њена традуктолошка проучавања у оквиру наново дефинисаног поља савремене светске књижевности, која расправља о модернитету, и из тог угла детаљно описује једно бурно и нестабилно поље културе на прелазу са латинског као универазлног језика западног хришћанства на локалне националне језике, који су се тек у том часу почели уобличавати као вернакулари. Ауторка прати и ризомски мапира те сложене и вишеструке историје развоја и трансформација идеја/дискурса, у чијем је средишту сам медиј који омогућава комуникацију, од језика као материјалних темеља сваког мишљења, преко књига, од рукописних до штампаних, па све до новијих медија као што је филм.

Кључне речи:

превођење идеја, Ђордано Бруно, филозофија, књижевност, језик, филм