Prstom anđela po snegu : ogledi iz mistike

Aleksandra Mančić

Prstom anđela po snegu : ogledi iz mistike

Издавач:

Beograd : Službeni glasnik;
2010

Ознаке:

ISBN 978-86-519-0723-7
Предметне одреднице - Мистика
УДК 141.33 2-587 159.96:159.964.2


Сажетак:

Од Дионисија Ареопашког до Мишела де Сертоа, који је у XX веку покушао да изведе „теоријуˮ мистичке фабуле, аутрока посматра мистичарски говор као говор онога неизрецивог и неспознатљивог с којим је вођена борба и у класичнијим књижевним традицијама. Низ од тридесетак поглаваља различитих дужина, у којима се износе анализе на темељу дугогодишњег бављена, читања и превођења појединих аутора-мистичара (Тереза из Авиле, Сор Хуана Инес де ла Крус, Брат Луис де Леон, Лав Јеврејин, Мигел де Молинос, Мишел де Серто, Ђордано Бруно, Марија Самбрано). У студији се даје и преглед пре свега европског мистицизма а средиште књиге чине расправе о изузетно богатој шпанској мистичарској књижевности 16. и 17. века. Временски, распон проучаваних извора и аутора иде од антике до наших дана, а просторно, од Балкана до Иберијског полуострва, Немачке и Француске, Италије и арапског света, и до бивших шпанских колонија. Ова разматрања дају повод да се проговори о раду превођења схваћеног, у традиције старе класичне филологије, као врхунац филолошког рада, с којим се повезују друге филолошке дисциплине, као упоредна лингвистика, и друге хуманитичке и друштвене науке, као историја, филозофија, наука о религијама, теологија, психологија, психоанализа. У књизи се показују преплитања појава, тенденција и аутора у мустичарској књижевности, и анализирају везе, сличности и паралеле, зависности и утицаји између аутора и тенденција из разних раздобља и поднебља, с нарочитом пажњом усмереном на анализу повезивања између западног и источног хришћанства и између хришћанства, јудаизма и ислама.

Кључне речи:

Мистичарска књижевност – компаративно проучавање, хиспанска мистика 16. и 17. века, теорија превођења, херменеутика