Жудња за лепотом и савршенством. Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва

Јана Алексић

Жудња за лепотом и савршенством. Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност;
2014

Ознаке:


Сажетак:

Књига Жудња за лепотом и савршенством: теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва је сума ауторкиних досадашњих размишљања о природи уметности, исходиштима књижевности и уметности у свету, као и значају који уметност има за човека. Ауторка је, пишући овај рукопис, покушала да се разабере у дисперзивним одговорима на питање у чему лежи тајна књижевности и одакле потиче потреба за стваралаштвом, као и у питањима о присуству стваралачке личности и смислу стварања у модерном, постмодерном и постпостмодерном добу.

Кључне речи:

теургија, естетика, аутономна духовност, књижевноуметничко стваралаштво