Пројекат се бави:

  • анализом, критичком валоризацијом, афирмацијом и применом савремених књижевних теорија;
  • естетиком и идеологијом књижевне уметности;
  • културним, историјским и политичким контекстом српске књижевности;
  • односима теорије књижевности са другим духовним дисциплинама (философија, теологија, психологија, културологија, социологија, антропологија...);
  • свим облицима књижевног мишљења у српској култури.


Руководиоци пројекта су били:

- Војислав Ђурић, оснивач Центра за теорију књижевности и уметности (1962–1968);
- Предраг Палавестра, пројекат Српска књижевна критика (1975–1995);
- Зоран Константиновић (1975–1991);
- Милослав Шутић (1991–2006);
- Гојко Тешић (2006–2007).
- Милан Радуловић (2008-2015)


Од 2015. године руководилац пројекта је Александра Манчић.