Istorijat projekta

 

Projekat Teorija književnosti u Institutu za književnost i umetnost zasnovan je 1962. godine. Osnivač projekta bio je akademik Vojislav Ðurić.

Prvih godina saradnici su radili rezimirane bibliografije književnoteorijskih radova na stranim jezicima i publikovali ih u seriji „Sveske“. U ediciji „Studije i rasprave“ objavljivane su monografije o svetskim savremenim teoretičarima književnosti, o novim metodama proučavanja književnosti, o značajnim srpskim književnim kritičarima. U tematsko-problemskim zbornicima radova nalaze se studije o opštoj metodologiji nauke o književnosti, o književnim teorijama 20. veka, o otvorenim književnoteorijskim i estetičkim pitanjima, o književnim rodovima i vrstama, o estetici modernih srpskih pisaca... U ediciji „Srpska književna kritika“ objavljeno je 25 hrestomatija književnokritičke građe od kraja 18. do sredine 20. veka. U ediciji „Književne teorije i književna kritika“ publikovane su obimom manje monografije iz svih oblasti književnog mišljenja.

Iz istraživačke oblasti književne teorije i književna kritika u Institutu za književnost i umetnost do sada je objavljeno 59 monografija, 25 tematsko-problemskih zbornika radova, 25 hrestomatija srpske književne kritike i 13 tomova rezimiranih bibliografija.

Projektom Književne teorije rukovodio je akademik Zoran Konstantinović (1975–1991), projektom Srpska književna kritika akademik Predrag Palavestra (1975–1995), projektom Savremene književne teorije i njihova primena prof. dr Miloslav Šutić (1991–2006), prof. dr Gojko Tešić (2006–2007) i dr Milan Radulović (2008-2014). Sadašnji naziv projekta je Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika. Od 2015. godine projektom rukovodi dr Aleksandra Mančić.

Bibliografiju izdanja Instituta za književnost i umetnost iz oblasti proučavanja književnih teorija i srpske književne kritike od 1967. godine možete preuzeti ovde (326K).