Tribine

 

Projekat Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika je od 2010. godine organizovao tridesetak tribina, stručnih rasprava i okruglih stolova iz oblasti teorije i književne kritike. Tokom 2011. i 2012. godine održano je desetak stručnih razgovora u okviru ciklusa „Srpska književna kritika – tipološka proučavanja“. Izlaganja saradnika i kolega iz drugih obrazovnih i naučnih ustanova objavljena su u zborniku radova Srpska književna kritika druge polovine XX veka – tipološka proučavanja. Tribina „Teorijski i književnokritički razgovori“ postala je sastavni deo aktivnosti projekta.


2010.

7. oktobarmr Igor Perišić: „Utopije smehaˮ
20. oktobardr Aleksandra Mančić: „Misticizam i književnost: Enologijeˮ
10. novembardr Tatjana Rosić: „Autopoetika kao antiutopija: motiv nove zemlje u delima Vojislava Despotova i Judite Šalgoˮ
24. novembardr Marija Grujić: „Rodna čitanja Borisava Stankovićaˮ
8. decembardr Milosav Šutić: „Traganje za metodomˮ
15. decembardr Milena Ilišević: „Odnos umetničke i istorijske istine u dramama Borislava Mihajlovića Mihizaˮ


2011.

2. februardr Petar Pijanović: „Kulturna ideologija i srpska kultura 1900–1918ˮ
23. februardr Aleksandar Jerkov: „Teorija svega: Šta smo ono hteli?ˮ
9. martKristijan Olah: „(Postmoderna) duhovnost: novo čitanje Hazarskog rečnika Milorada Pavićaˮ
30. martmr Milica Mustur: „Bahtinova teorija dijaloga i dijalogizmaˮ
14. aprilJana Aleksić: „Istorija i priča u romanima Gorana Petrovićaˮ
27. aprildr Milan Radulović: „Kulturni obrasci u srpskoj književnostiˮ
11. majdr Jasmina Mihajlović: „Elektronska knjigaˮ
25. majdr Mario Kopić: „Književnost i nacionalnostˮ
15. jundr Dragan Bošković: „Treći: Etika, ontologija, književnostˮ
mr Igor Perišić: „Postkolonijalne studije, orijentalizam i balkanizamˮ
20. septembardr Milan Radulović: „Edicija Srpska književna kritikaˮ
28. septembarKristijan Olah: „Psihološka kritikaˮ
6. oktobardr Milo Lompar: Književna misao u srpskoj kulturi posle Drugog svetskog rata
26. oktobardr Milena Ilišević: „Pisci kao kritičariˮ
9. novembardr Marija Grujić: „Neki problemi sistematizacije kritičkog rada: tip, period ili strujanje?ˮ
16. novembarJana Aleksić: „Dometi posleratne medijevalistikeˮ iMina Ðurić: „Zašto pevač nije pesnik? Tokovi izučavanja srpskog usmenog stvaralaštva u drugoj polovini dvadesetog vekaˮ
24. novembardr Stojan Ðorđić: „Književna kritika i evolucija srpske književnosti u XX vekuˮ


2012.

12. januardr Nenad Nikolić: „Poetika i književna istorija Jovana Deretićaˮ
22. januardr Sava Damjanov: „Nova periodizacija srpske književnostiˮ
29. februardr Aleksandra Mančić: „Teze o književnom prevodiocu kao autoru srpske prevodne književnostiˮ
15. martMarko Avramović: „Recepcija ruskog formalizma u srpskoj književnoj kriticiˮ
21. martdr Vladimir Gvozden: „Politika, poetika i estetika romantizma u shvatanjima Dragiše Živkovićaˮ
18. aprilmr Milica Mustur: „Teorija komparatistike i srpska književna kritikaˮ
9. majdr Aleksandar Jerkov: „Šta bi srpska kritika bila?ˮ


2013.

15. majTeorijska i književnokritička diskusija o knjigama: Marije Grujić Reading the Entertainment and Community Spirit, Milice Mustur Poetika samilosti, Kristijana Olaha Knjiga-Bog, Jane Aleksić Opsednuta priča; uvodna saopštenja: mr Dragana Grbić, dr Igor Perišić, Marko Avramović, Marko Radulović
5. junTeorijski i književnokritički razgovor o radu Miloslava Šutića, povodom knjiga Podrhtavanje smisla, Traganje za metodom i Hermeneutika književnosti, uvodna saopštenja, dr Milan Radulović, dr Milena Ilišević, Kristijan Olah i dr Miloslav Šutić
12. jundr Darko Ðogo: „Gnosticizam i moderna: prepoznavanjaˮ
17. juldr Igor Perišić: „Metakritika i/ili književna teorijaˮ
26. septembardr Marija Grujić: „Modeli popularizacije kulturnih obrazaca u tranzicijiˮ
30. oktobardr Žarko Vidović: „Njegoš i kulturni obrazacˮ
27. novembarmr Milica Mustur: „Milorad Pavić u nemačkoj književnoj kriticiˮ


2014.

31. januarOkrugli sto „SRPSKI KULTURNI OBRAZAC U SVETLU KNjIŽEVNE KRITIKE“, Uvodne reči: dr Bojan Ðorđević, dr Ana Mumović, dr Petar Pijanović, Jana Aleksić, dr Milan Radulović
19. februarNikola Ðoković: „Privatno i državno telo subjekta u Snežnom čoveku Davida Albaharija – međuodnos i metaforikaˮ
16. aprilMarjan Čakarević: „Treća avangardaˮ
14. majdr Miodrag Maticki: „Srpska duhovna poezija danasˮ
28. majdr Jasmina Lazić: „Umetnute pesme u filmu Otac na službenom putu i njihova interpretacija u funkciji audiovizuelnog pripovedanjaˮ
11. jundr Dubravka Ðurić: „Koncepti anglofone moderne poezijeˮ
18. junMarjan Čakarević: „Poezija sedamdesetih i osamdesetih godina: rubovi na mapiˮ
9. juldr Aleksandar Pejčić: „Zaplet u komedijiˮ
15. juldr Dušica Potić: „Mitizacija slike sveta poetskog tekstaˮ
15. oktobar„Prevođenje ideja“, povodom knjige dr Aleksandre Mančić Stvari koje nas prevazilaze: Uvod u prevođenje ideja
23. oktobar„Srpska kulturna ideologija u prvoj polovini XX veka“, povodom knjige prof. dr Petra Pijanovića Srpska kultura 1900–1950
3. decembar„Savremena srpska književna kritika: teorijske osnove“, povodom knjige Igora Perišića Kritika i metakritika
17. decembar„Književnokritička i filozofsko-teološka misao”, povodom knjige Jane Aleksić Žudnja za lepotom i savršenstvom


2015.

18. februar„Savremena srpska proza u svetlu savremenih književnih teorija“, povodom knjige Tatjane Rosić (Anti)utopije tela
18. mart„Poetika i politika transkulturalnosti“, povodom zbornika Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost
1. aprildr Dušica Potić: „Mitizacija slike sveta poetskog tekstaˮ
20. majmr Nataša Anđelković: „Od malog građanina do princa karnevala: odnos karnevalizacije i oblikovanja identiteta u Čarobnom bregu Tomasa Mana“
24. jundr Tomislav Brlek: „Rock: Sjećanje na budućnost (197? – 1984 – 199?)“
8. julprof. dr Draga Zec (Kornel Univerzitet, SAD): „O dugom stihu Vojislava Ilića“


2016.

Ciklus tribinskog programa „Književnost i...ˮ

10. februardr Marko Teodoroski: „Ogledala i sirene: subjekat na raskršću teksta i materijalne kulture“. Izveštaj o tribini možete pogledati ovde, a predavanje možete poslušati na sledećem linku.
24. februardoc. dr Monika Milosavljević: „Arheolog kao pisac“. Izveštaj o tribini možete pogledati ovde, a predavanje možete poslušati na sledećem linku.
9. mart doc. dr Milena Gošić: „Književnost u službi arheološke interpretacije“. Izveštaj o tribini možete pogledati ovde, a predavanje možete poslušati na sledećem linku.
23. mart prof. dr Staša Babić: „Panhelenski narativ: književnost, arheologija i istorija umetnosti na zajedničkom zadatku“. Izveštaj o tribini možete pogledati ovde, a predavanje možete poslušati na sledećem linku.