Историјат пројекта

 

Пројекат Теорија књижевности у Институту за књижевност и уметност заснован је 1962. године. Оснивач пројекта био је академик Војислав Ђурић.

Првих година сарадници су радили резимиране библиографије књижевнотеоријских радова на страним језицима и публиковали их у серији „Свеске“. У едицији „Студије и расправе“ објављиване су монографије о светским савременим теоретичарима књижевности, о новим методама проучавања књижевности, о значајним српским књижевним критичарима. У тематско-проблемским зборницима радова налазе се студије о општој методологији науке о књижевности, о књижевним теоријама 20. века, о отвореним књижевнотеоријским и естетичким питањима, о књижевним родовима и врстама, о естетици модерних српских писаца... У едицији „Српска књижевна критика“ објављено је 25 хрестоматија књижевнокритичке грађе од краја 18. до средине 20. века. У едицији „Књижевне теорије и књижевна критика“ публиковане су обимом мање монографије из свих области књижевног мишљења.

Из истраживачке области књижевне теорије и књижевна критика у Институту за књижевност и уметност до сада је објављено 59 монографија, 25 тематско-проблемских зборника радова, 25 хрестоматија српске књижевне критике и 13 томова резимираних библиографија.

Пројектом Књижевне теорије руководио је академик Зоран Константиновић (1975–1991), пројектом Српска књижевна критика академик Предраг Палавестра (1975–1995), пројектом Савремене књижевне теорије и њихова примена проф. др Милослав Шутић (1991–2006), проф. др Гојко Тешић (2006–2007) и др Милан Радуловић (2008-2014). Садашњи назив пројекта је Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика. Од 2015. године пројектом руководи др Александра Манчић.

Библиографију издања Института за књижевност и уметност из области проучавања књижевних теорија и српске књижевне критике од 1967. године можете преузети овде (326K).