Трибине

 

Пројекат Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика је од 2010. године организовао тридесетак трибина, стручних расправа и округлих столова из области теорије и књижевне критике. Током 2011. и 2012. године одржано је десетак стручних разговора у оквиру циклуса „Српска књижевна критика – типолошка проучавања“. Излагања сарадника и колега из других образовних и научних установа објављена су у зборнику радова Српска књижевна критика друге половине XX века – типолошка проучавања. Трибина „Теоријски и књижевнокритички разговори“ постала је саставни део активности пројекта.


2010.

7. октобармр Игор Перишић: „Утопије смехаˮ
20. октобардр Александра Манчић: „Мистицизам и књижевност: Енологијеˮ
10. новембардр Татјана Росић: „Аутопоетика као антиутопија: мотив нове земље у делима Војислава Деспотова и Јудите Шалгоˮ
24. новембардр Марија Грујић: „Родна читања Борисава Станковићаˮ
8. децембардр Милосав Шутић: „Трагање за методомˮ
15. децембардр Милена Илишевић: „Однос уметничке и историјске истине у драмама Борислава Михајловића Михизаˮ


2011.

2. фебруардр Петар Пијановић: „Културна идеологија и српска култура 1900–1918ˮ
23. фебруардр Александар Јерков: „Теорија свега: Шта смо оно хтели?ˮ
9. мартКристијан Олах: „(Постмодерна) духовност: ново читање Хазарског речника Милорада Павићаˮ
30. мартмр Милица Мустур: „Бахтинова теорија дијалога и дијалогизмаˮ
14. априлЈана Алексић: „Историја и прича у романима Горана Петровићаˮ
27. априлдр Милан Радуловић: „Културни обрасци у српској књижевностиˮ
11. мајдр Јасмина Михајловић: „Електронска књигаˮ
25. мајдр Марио Копић: „Књижевност и националностˮ
15. јундр Драган Бошковић: „Трећи: Етика, онтологија, књижевностˮ
мр Игор Перишић: „Постколонијалне студије, оријентализам и балканизамˮ
20. септембардр Милан Радуловић: „Едиција Српска књижевна критикаˮ
28. септембарКристијан Олах: „Психолошка критикаˮ
6. октобардр Мило Ломпар: Књижевна мисао у српској култури после Другог светског рата
26. октобардр Милена Илишевић: „Писци као критичариˮ
9. новембардр Марија Грујић: „Неки проблеми систематизације критичког рада: тип, период или струјање?ˮ
16. новембарЈана Алексић: „Домети послератне медијевалистикеˮ иМина Ђурић: „Зашто певач није песник? Токови изучавања српског усменог стваралаштва у другој половини двадесетог векаˮ
24. новембардр Стојан Ђорђић: „Књижевна критика и еволуција српске књижевности у XX векуˮ


2012.

12. јануардр Ненад Николић: „Поетика и књижевна историја Јована Деретићаˮ
22. јануардр Сава Дамјанов: „Нова периодизација српске књижевностиˮ
29. фебруардр Александра Манчић: „Тезе о књижевном преводиоцу као аутору српске преводне књижевностиˮ
15. мартМарко Аврамовић: „Рецепција руског формализма у српској књижевној критициˮ
21. мартдр Владимир Гвозден: „Политика, поетика и естетика романтизма у схватањима Драгише Живковићаˮ
18. априлмр Милица Мустур: „Теориjа компаратистике и српска књижевна критикаˮ
9. мајдр Александар Јерков: „Штa би српска критика била?ˮ


2013.

15. мајТеоријска и књижевнокритичка дискусија о књигама: Марије Грујић Reading the Entertainment and Community Spirit, Милице Мустур Поетика самилости, Кристијана Олаха Књига-Бог, Јане Алексић Опседнута прича; уводна саопштења: мр Драгана Грбић, др Игор Перишић, Марко Аврамовић, Марко Радуловић
5. јунТеоријски и књижевнокритички разговор о раду Милослава Шутића, поводом књига Подрхтавање смисла, Трагање за методом и Херменеутика књижевности, уводна саопштења, др Милан Радуловић, др Милена Илишевић, Кристијан Олах и др Милослав Шутић
12. јундр Дарко Ђого: „Гностицизам и модерна: препознавањаˮ
17. јулдр Игор Перишић: „Метакритика и/или књижевна теоријаˮ
26. септембардр Марија Грујић: „Модели популаризације културних образаца у транзицијиˮ
30. октобардр Жарко Видовић: „Његош и културни образацˮ
27. новембармр Милица Мустур: „Милорад Павић у немачкој књижевној критициˮ


2014.

31. јануарОкругли сто „СРПСКИ КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ У СВЕТЛУ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ“, Уводне речи: др Бојан Ђорђевић, др Ана Мумовић, др Петар Пијановић, Јана Алексић, др Милан Радуловић
19. фебруарНикола Ђоковић: „Приватно и државно тело субјекта у Снежном човеку Давида Албахарија – међуоднос и метафорикаˮ
16. априлМарјан Чакаревић: „Трећа авангардаˮ
14. мајдр Миодраг Матицки: „Српска духовна поезија данасˮ
28. мајдр Јасмина Лазић: „Уметнуте песме у филму Отац на службеном путу и њихова интерпретација у функцији аудиовизуелног приповедањаˮ
11. јундр Дубравка Ђурић: „Концепти англофоне модерне поезијеˮ
18. јунМарјан Чакаревић: „Поезија седамдесетих и осамдесетих година: рубови на мапиˮ
9. јулдр Александар Пејчић: „Заплет у комедијиˮ
15. јулдр Душица Потић: „Митизација слике света поетског текстаˮ
15. октобар„Превођење идеја“, поводом књиге др Александре Манчић Ствари које нас превазилазе: Увод у превођење идеја
23. октобар„Српска културна идеологија у првој половини XX века“, поводом књиге проф. др Петра Пијановића Српска култура 1900–1950
3. децембар„Савремена српска књижевна критика: теоријске основе“, поводом књиге Игора Перишића Критика и метакритика
17. децембар„Књижевнокритичка и филозофско-теолошка мисао”, поводом књиге Јане Алексић Жудња за лепотом и савршенством


2015.

18. фебруар„Савремена српска проза у светлу савремених књижевних теорија“, поводом књиге Татјане Росић (Анти)утопије тела
18. март„Поетика и политика транскултуралности“, поводом зборника Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност
1. априлдр Душица Потић: „Митизација слике света поетског текстаˮ
20. мајмр Наташа Анђелковић: „Од малог грађанина до принца карневала: однос карневализације и обликовања идентитета у Чаробном брегу Томаса Мана“
24. јундр Томислав Брлек: „Rock: Сјећање на будућност (197? – 1984 – 199?)“
8. јулпроф. др Драга Зец (Корнел Универзитет, САД): „О дугом стиху Војислава Илића“


2016.

Циклус трибинског програма „Књижевност и...ˮ

10. фебруардр Марко Теодороски: „Огледала и сирене: субјекат на раскршћу текста и материјалне културе“. Извештај о трибини можете погледати овде, а предавање можете послушати на следећем линку.
24. фебруардоц. др Моника Милосављевић: „Археолог као писац“. Извештај о трибини можете погледати овде, a предавање можете послушати на следећем линку.
9. март доц. др Милена Гошић: „Књижевност у служби археолошке интерпретације“. Извештај о трибини можете погледати овде, a предавање можете послушати на следећем линку.
23. март проф. др Сташа Бабић: „Панхеленски наратив: књижевност, археологија и историја уметности на заједничком задатку“. Извештај о трибини можете погледати овде, a предавање можете послушати на следећем линку.