Теорија – Естетика – Поетика. Зборник радова у част проф. Милослава Шутића

Гојко Тешић

Теорија – Естетика – Поетика. Зборник радова у част проф. Милослава Шутића

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност;
2008

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-147-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 154296588


Сажетак:

Зборник се бави трима кључним областима интересовања нашег угледног књижевног мислиоца и дугогодишњег руководиоца пројекта за теорију књижевност на Институту за књижевност и уметност, а то су: књижевнотеоријска, књижевноестетичка и поетичка истраживања. Са научним огледима и студијама у зборнику је присутно 38 српских и руских књижевних мислилаца, чији радови су распоређени у четири тематске целине: 1. Теорија, естетика и поетика Милослава Шутића, 2. Интердисциплинарна проучавања, 3. Студије и расправе о српској књижевности, 4. Компаративна проучавања. У зборнику је на крају приложена биографија и селективна библиографија радова Милослава Шутића.

Кључне речи: